Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu

Zásady o zpracování osobních údajů

Zásady o zpracování osobních údajů

Správcem osobních údajů je Jiří Tvaroh, se sídlem Vlkovice 47, 373 73 Štěpánovice, IČO: 76529169 (dále jen „správce").

1. Rozsah zpracování osobních údajů
Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytli, nebo které získal v souvislosti s vaší objednávkou. Tyto údaje zahrnují vaše jméno, příjmení, emailovou adresu a volitelně telefonní číslo.

2. Účel zpracování
Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vyřízení vaší objednávky a pro marketingové účely, včetně zasílání emailových kampaní.

3. Oprávněný zájem
Správce zpracovává vaše osobní údaje pro účely, které jsou nezbytné pro vyřízení objednávky a pro zlepšení a personalizaci služeb.

4. Doba uchovávání údajů
Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytně nutnou pro splnění účelů, pro které byly shromážděny. Tato doba není omezena, ale bude pravidelně revidována.

5. Zpracovatel osobních údajů
Kromě správce mohou vaše osobní údaje zpracovávat také externí poskytovatelé, například Ecomail, kteří zajišťují technické zpracování emailových kampaní.

6. Vaše práva
Máte právo požádat o přístup k vašim osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání, nebo omezení zpracování. Také máte právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů.

7. Kontakt
V případě dotazů nebo požadavků týkajících se zpracování vašich osobních údajů se prosím obraťte na správce na e-mailové adrese: jiri@jiritvaroh.cz

Předchozí článek Následující článek