• Proč platit za fotografie?

  01.09.2013

  Ptáte se proš investovat peníze do focení od fotografa? Proč si produkt nevyfotit sami? S těmito úvahami se potýká řada menších ale i středních podniků. Je to tak správné - snaží se své peníze vydávat efektivně. Ale co kdyby mohli mít kvalitnější fotku, která by jim přilákala více zákazníků, nebo spíše pomohla budovat lepší image? Zákazník pak bude ochoten utratit za produkty právě tohoto podniku.

  Jako důkaz si dovolím prezentovat část práce "spotřební chování" od autorů Novotný, Šetek, Tvaroh. Práce zkoumá, jak rozdílně 2 odlišené skupiny vnímají hodnotu u "ošklivé" a "hezké" fotografie produktu. Nejdříve zadání experimentu:
  - Experiment probíhal u 2 rozdílných skupin stůdentů, kteří nevěděli o existenci druhé ("ošklivé" / "hezké") varianty fotografie. Celkem se účastnilo 20 respondentů.
  - V první skupině byla prezentováná "ošklivá" fotografie a v druhé skupině "hezká fotografie". V anonymních odpovědích účastníci odhadovali cenu vyobrazeného produktu. Osa pro odhad hodnoty začínala 0, končila 600 Kč v intervalech po 50 Kč.
  - Na závěr došlo k porovnání vnímání ceny "hezké" a "ošklivé" fotografie stejného produktu.

  Ošklivá fotka

  Výše je znázorněna "ošklivá" fotografie. Následuje "hezká" fotografie v ateliéru pojatá jako bych fotografoval reklamu na daný produkt.

  Hezká fotografie

  Níže přikádám 2 grafy ilustrující vnímání produktu u 2 rozdílných skupin respondentů. Četnost odpovědí pro písmeno "a" značí nulovou hodnotu produktu až po písmeno "m" značící hodnotu produktu 600 Kč. Intervaly byly stanoveny po 50 Kč.

  Ošklivá fotka - graf

  Hezká fotografie - graf

  Při experimentu se jednalo o malou skupinu 20 studentů. I přes určitou naivitu experimentu můžeme jasně pozorovat, že zákazník vnímá stejný produkt hodnotněji jen díky kvalitní fotografii.

Blog menu
TOPlist