Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu

Fakulta zemědělská a technologická

Cílem fotografování, jež probíhalo několik dní, bylo pořídit zajímavé fotografie, jež by ilustrovaly jednotlivé kapitoly nově připravované publikace. Fotografie měly popularizovat a zatraktivnit vědecká témata. Pomocí barev, symbolů, kompozice učinit téma vizuálně zajímavé.

Řekněme, že názvy některých prací a publikací vyznívají pro laika příliš odborně a nesrozumitelně. Fotografie pro dané téma by tak měla přilákat ke čtení a zájmu o danou problematiku.

Fotografie našly uplatnění i mimo připravovanou publikaci. Slouží tak k popularizaci studia na Fakultě zemědělské a technologické Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Předchozí článek Následující článek